Registracija

Ne trebaš se registrirati za obavljanje kupnje u našoj internetskoj trgovini. Trebaš samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imaš omogućen pristup) kako bismo ti nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave mogli poslati potvrdu narudžbe.

Ako ne želiš svaki put tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporučujemo ti brzu registracija. Trebaš samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje ćeš pristupiti svom korisničkom računu. Lozinka može biti proizvoljan niz znakova - što je duža i kompleksnija, otpornija je na hakersko probijanje.

Nakon unosa traženih podataka, registraciju trebaš potvrditi klikom na polje "Registracija". Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupaš mu kombinacijom korisničkog imena i lozinke na stranici "Prijava".

Ako zaboraviš lozinku, na istoj stranici trebaš kliknuti na "Zaboravljena lozinka?". Tako dolaziš do stranice na kojoj možeš ostaviti svoju e-mail adresu korištenu pri registraciji, a na koju ti onda sustav automatski šalje link pomoću kojeg ćeš resetirati lozinku i dobiti novu.  Lozinku možeš kasnije samostalno promijeniti u postavkama računa, budući da automatski kreirane lozinke nisu lako 'pamtljive' (ili samo klikni na DA kada te preglednik pita želiš li da upamti unešenu lozinku, da je ne moraš svaki put unositi kod prijave).

Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

Uvjeti poslovanja u internetskoj trgovini

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost te izvrši narudžbu preko mrežne trgovine www.hespo.hr. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili naručivanja proizvoda snosi Kupac.

Uvjeti poslovanja internetske trgovine www.hespo.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, (ZZP) te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.hespo.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu Članka 57. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. Hilding Anders d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Cijene

Sve cijene su navedene u eurima s uključenim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku naručivanja, u slučaju da se cijena tijekom narudžbe promijeni prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Zadržavamo pravo na pogreške u sustavu cijena, u slučaju pogreške ćemo te obavijestiti.

U rijetkim slučajevima, zbog tehničkih nesavršenosti sistema, moguće je da naručeni artikl nije više dostupan. U takvim slučajevima ćemo te obavijestiti u najkraćem mogućem roku da artikl nije dostupan te odmah vratiti uplaćena sredstva ili otkazati naplatu karticom.

Za sve dodatne informacije o proizvodima koje nisu navedene na web stranicama, molimo da se obratiš u Hespo salone.

Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.hespo.hr (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Hilding Anders d.o.o.) podliježe niže navedenim uvjetima. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici www.hespo.hr (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Hilding Anders d.o.o.) ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa stranice www.hespo.hr dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja Hilding Anders d.o.o.

Reklamacije i povrati u internetskoj trgovini

Primjedbe i prigovori

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj ti omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šalješ na e-mail: reklamacije@hespo.hr ili putem pošte na adresu: Hilding Anders d.o.o., Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Neizvršena isporuka i povrat robe

Prodavatelj, u dogovoru s kupcem, robu šalje vlastitom dostavom ili dostavnom službom. Kupac svojim potpisom na otpremnici potvrđuje da je robu preuzeo. Prilikom preuzimanja molimo temeljito pregledaj robu radi eventualnih oštećenja u transportu, te nas odmah kontaktiraj ako primjetiš oštećenja kod preuzimanja. Naknadne reklamacije na oštećenja ne uvažavamo.

Ukoliko kupac (ili primatelj naveden u narudžbi) ne želi preuzeti pošiljku od dostavljača, ili nije zatečen na navedenoj adresi, pošiljka se vraća prodavatelju, te će kupac biti ponovno kontaktiran i obaviješten telefonom i putem elektroničke pošte o nemogućnosti dostave, s upitom želi li sam preuzeti robu ili želi ponovnu dostavu. Svaka ponovljena dostava se naplaćuje dodatno u iznosu 3% od iznosa računa s PDV-om.

Vodič za rješavanje reklamacija

Na sljedećem linku možeš vidjeti vodič za rješavanje reklamacija. Vodič pojašnjava način podizanja reklamacije te potrebne dokaze za nesukladnost i na taj način ubrzava rješavanje procesa reklamacija između kupca i Hilding Anders d.o.o. tvornice na obostrano zadovoljstvo. U proceduri su navedeni mogući razlozi za podnošenje reklamacije, tolerancije odstupanja, osnove za podnošenje reklamacije te potreban dokaz nesukladnosti. 

Reklamacija nakon dostave

Kupac ima pravo na povrat robe prodavatelju nakon dostave bez nadoknade ukoliko mu je isporučena roba koju nije naveo na narudžbenici te ukoliko je proizvod čist, neoštećen i nekorišten. U dogovoru s kupcem, proizvod se zamjenjuje ispravnim.

Ukoliko kupac utvrdi da je naručio pogrešnu dimenziju, proizvod je moguće zamijeniti samo u slučaju ukoliko je proizvod čist, neoštećen i nekorišten. U ovom slučaju naplatit će se ponovljena dostava, te ukoliko je proizvod bio raspakiran, pakiranje robe u iznosu od 3 €. U dogovoru s kupcem, proizvod se zamjenjuje ispravnim.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Povrati i raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo na povrat proizvoda 14 dana bez navođenja razloga za to. VAŽNO: VRIJEDI SAMO ZA KUPOVINU PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE!

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Trgovac je dužan bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možeš preuzeti ovdje.

Svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Potrošač nije dužan nadoknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora.

Trgovac je obvezan najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada je zaprimio obavijest o jednostranom raskidu, vratiti potrošaču sve što je potrošač platio na temelju ugovora. Ovo vrijedi tek nakon što trgovcu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu.

Potrošač je obvezan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o jednostranom raskidu ugovora. Nekorištenu robu (dokaz o nekorištenosti je da roba nije otpakirana) potrošač je dužan vratiti u roku od 14 dana nakon što je trgovaca obaviješten o odustajanju. Potrošač je obvezan snositi izravne troškove povrata robe te je obvezan odgovarati za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje njezine prirode, obilježja i funkcionalnosti (osim ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora)

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora odnosi se na robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora odnosi se na zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. (Zakon o zaštiti potrošača Članak 79., točka 3, 5)

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo ti nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam moraš izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada si nam izjavio/izjavila jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi, može se obratiti na Hilding Anders  d.o.o., Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog, na info broj 040/650-000 ili mail adresu reklamacije@hespo.hr  radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Imamo mogućnost, da radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu otkažemo.

Podaci o trgovcu

Naziv trgovca: Hilding Anders d.o.o.
Sjedište: Kralja Zvonimira 38 40323 Prelog
Telefonski broj: 040/650-000
Email: info@hespo.hr
Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070027051
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 2.133.306,79 €
Porezni broj:HR98594743140